Vår verkstad

Optimerad för simultankörning av stora servicevolymer.

Verkstan och verktygen - Lika hög kvalitet som på de jobb vi utför.

En röd tråd vi följer på Dräktverkstan är Kvalitet. Kvalitet på jobb, arbetssätt, verktyg, maskiner, limmer, tejper osv. Japanska saxar som klarar de grövsta materialen, många olika värmeaktiverande PU-lim som blandas beroende på material, tejpmaskiner som optimerar sömskydd och tätning. En annan viktig detalj är att varje arbetsstation är utrustad med all nödvändig utrustning, för att minimera eventuellt spring kors och tvärs i lokalen. Längst ned har vi vår sliphörna med punktutsug för att minimera spridningen av slipdamm.


Arbetsmiljö & Säkerhet

Vi tar arbetsmiljön på stort allvar, och har därför punktutsug över varje arbetsbord, fläktassisterade andningsskydd från 3M, samt flertalet modeller av godkända skyddshandskar för olika arbetsuppgifter. Belysningsarmaturerna är placerade för att ge rätt ljusbild. Kompressorerna som förser verkstan med tryckluft är placerade i separata förslutna rum för att minimera buller i arbetsmiljön.Arbetsyta

I våra lokaler har vi avdelat c:a 120 kvadratmeter till Dräktverkstans kärnverksamhet, dräktservice. Vi har 3 större produktionsbord på 6 kvm vardera, ett slipbord samt ett ombyggt bord på 3 kvm till vår värmetejpmaskin, samt separata ytor för trycktest / läckagesökning / torkytor.

Vår maskinpark

Japansk värmetejpmaskin, skomakarsymaskin, pälsmaskin för neoprenesömnad, zigzag industrisymaskin, dubbelnålig pelarsymaskin, transferpress och slipmaskiner. Alla våra maskiner är av kända kvalitetsfabrikat som en del i vårt övergripande kvalitetstänk.

  • Fristående serviceverkstad

    Vi är en helt fristående serviceverkstad som inte låser oss vid ett visst fabrikat, utan servar alla märken varav flera även under originalgarantin.