Våra garantier & åtaganden

Marknadens längsta servicegaranti ger dig trygghet på djupet.

Vi är noga med att du som kund ska känna dig trygg när du servar din dräkt hos oss. Därför ger vi dig hela 5 års garanti på arbeten utförda i vår verkstad.

Garantin täcker dock ej följande:
- Skador som uppkommit pga vårdslöst handhavande
- Onormalt slitage
- Defekter orsakade av lösningsmedel eller silikonspray.
- Produkten som installerats, här tillämpas tillverkarens egna garantier.